Referenties

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied – te benutten.

Op het werkgebied huisvesting werken we aan gebruikskwaliteit en waardebehoud voor wonen, werken en verblijven.

Onze wereld vraagt erom. Woningbouw is een vak apart. Dat weten we bij BAM Woningbouw al ruim 140 jaar. Een periode waarin de wereld enorm veranderde. Net als ons vak.

Bouwinvest Real Estate Investment Management (REIM) B.V. is een gespecialiseerde vermogensbeheerder in vastgoed voor institutionele beleggers.

Wij zijn sinds 2002 als professionele vastgoedbeheerder actief in de regio Midden- en Zuid-Limburg.

Onze kernwaarden: persoonlijk, professioneel, positief en proactief. Of het nu gaat om door ons ontwikkelde projecten of om projecten voor derden: wij willen samenwerken op kracht, niet op macht.

De bedrijven in de GiesbersGroep zien het als hun kerntaak om samen met opdrachtgevers en andere betrokkenen op evenwichtige en doelmatige wijze bouw- en ontwikkelingsprojecten te realiseren.

Als allround bouwonderneming beschikt GN Bouw over een breed pakket aan specialisaties. Het meerendeel van haar omzet genereert zij in de plan- / projectontwikkeling dan wel de realisatie van de woningbouw en gezondheidszorg.

Heijmans bouwt aan de ruimtelijke contouren van morgen. Een omgeving waarin energie en ruimte schaarser worden en slimme oplossingen vereist zijn.

Al bijna 100 jaar geeft Hurks als familiebedrijf vorm aan de ambities van haar opdrachtgevers. We ontwikkelen, bouwen en onderhouden ruimtes waar mensen comfortabel kunnen wonen, werken, winkelen en recreëren.