Certificaten

De overheid wil duurzaam gebruik van energie en water bevorderen. Volgens het ‘WijzigingsBesluit bodemenergiesystemen’ moet een bedrijf dat activiteiten uit wil voeren met betrekking tot ontwerpen, installeren, beheren en/of onderhouden vanaf 1 oktober 2014 beschikken over een erkenning van de overheidsinstantie Bodem+. Voor de erkenning van het bovengrondse deel is dit een BRL6000-21 certificaat nodig.

Erkenning conform REG 2008 bij Sterkin - Gastechnisch installateur (21299)

Erkenning conform REI 2008 bij Sterkin - Elektrotechnisch installateur (8905)

Erkenning conform REW 2008 bij Sterkin - Watertechnisch installateur (40722)

De ISO 9001:2015 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid vastgelegd zijn en moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen.

SBB Erkend leerbedrijf. Als kennis- en adviescentrum is SBB een maatschappelijk georiënteerde organisatie die wettelijke, publieke en private taken combineert, met het doel technisch vakmanschap te bevorderen. SBB richt zich op de 140 beroepen in de metaal en werktuigbouw, in de elektro- en installatietechniek en in de mechatronica.

VGM Checklist Aannemers
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.